Intersnack, d. o. o.

Pri Intersnacku smo aktivni

Primeri trajnostnega razvoja

Trajnost poganjajo dejanja, ne govorjenje. Naš cilj je narediti spremembe, ki bodo pomembne v prihodnosti.

Sunrise over a wheat field

Odgovornost do okolja | Zgodbe

Intersnackovi okoljski cilji

potrjeni s strani SBTi

Ponosni smo, da smo del industrijskega gibanja ter na ambicije, da omejimo globalno segrevanje na 1,5 °C.

Odgovornost do okolja | Zgodbe

Zlata EcoVadis ocena

Prejeli smo zlato EcoVadis oceno.

EcoVadis je Intersnacku podelil zlato EcoVadis oceno za prispevek pri ustvarjanju pozitivnega učinka - prigrizek za prigrizek. 

Zlata EcoVadis ocena pomeni, da delamo oprimeljive, merljive korake k izgradnji boljšega poslovanja z uvajanjem trajnosti v celotni dobavni verigi in v vsem, kar počnemo.

Odgovornost do potrošnikov | Primeri

Inovacije

Da zadovoljimo potrebe po boljših prigrizkih.

"Zdrave opcije bi morale biti tako dobre, in ne samo skoraj tako dobre, kot drugi izdelki. Pri okusu ne sklepamo kompromisov."

To je naša uspešna filozofija, ko gre za inovacije izdelkov. Priljubljenost našega inovativnega prigrizka iz leče se je izkazala za eno največjih gonil rasti našega podjetja.

Odgovornost do okolja | Zgodbe

Embalaža

Z boljšo embalažo prispevamo h krožnemu gospodarstvu.

V Intersnacku želimo, da so naši proizvodi sveži in varni, vendar ne na račun narave. S tem razlogom smo podpisali Zavezo o embalaži. Ta zaveza Intersnacku postavlja jasne cilje in načine, kako zmanjšati uporabo embalaže za 15 % in 100 % recikliranje plastičnih materialov do leta 2025.

To so težki cilji, vendar lahko že sedaj s ponosom rečemo, da smo že do konca leta 2022 dosegli 11 % zmanjšanje pakiranih materialov. 

Sedaj delamo naslednje korake za nadaljnje zmanjšanje porabe materialov. Sodelujemo tudi pri izboljšanju nacionalne infrastrukture za recikliranje na nenehnem popotovanju proti krožnemu gospodarstvu. 

Odgovornost do družbe | Primeri

Makadamija

Podpiramo male kmete v Republiki Malavi.

"Poleg sadik makadamije sem s tem projektom dobila dragoceno znanje o najboljšem načinu vzgoje makadamije."

Kot del naše zavezanosti trajnostnemu pridobivanju virov se Intersnack ukvarja s terenskimi projekti za ustvarjanje bolj preglednih in trajnostnih vrednostnih verig.

A woman with pink bobble hat sits in front of a bush with macadamia fruits

Odgovornost do zaposlenih | Primeri

Delamo za svoje zaposlene

in ne samo obratno.

Da lahko naši zaposleni vestno in odgovorno opravljajo svoje naloge, podpiramo njihov talent in jih postavljamo pred izzive. To od nas zahteva, da tudi mi delamo za svoje zaposlene in ne samo obratno.

Bird's eye view: Many colleagues in work clothes stand around a table in a meeting room and analyze figures together.