Intersnack, d. o. o.

Trajnostna

sodelovanja

Želimo vplivati in spodbujati spremembe

Trajnostni razvoj je proces, na katerega ne more vplivati samo ena ekipa ali samo ena organizacija. 

Two people standing on a field

Prizadevamo si za trajen pozitiven vpliv na naše proizvodnje in dobavne verige. Z različnimi partnerstvi se zavezujemo, da bomo nenehno izboljševali in razvijali način dela, da bi zmanjšali naš odtis in prispevali k trajnostni prihodnosti za naslednje generacije.

Z aktivnim sodelovanjem v pobudah različnih deležnikov in sektorskih pobudah lahko povečamo svoj vpliv in dosežemo sektorsko preobrazbo ter tako pomagamo odpraviti temeljne vzroke različnih težav.

S sodelovanjem z našimi dobavitelji in partnerji gradimo znanje, zmogljivost, učinkovitost in donosnost v naših dobavnih verigah.

Nekatere sektorske pobude, v katere smo dejavno vključeni, so:

Pobuda o konkurenčnosti pridelave indijskih oreščkov

ComCashew je projekt, ki stremi k doseganju trajnostnega zmanjšanja revščine s povečanjem konkurenčnosti malih afriških pridelovalcev indijskega oreščka, predelovalcev in drugih akterjev verigi.

Com Cashew Logo

Norveška pobuda za etično trgovanje

Norveška pobuda za etično trgovanje (Ethical Trade Norway) je pobuda, ki je izvedla skrbno oceno upoštevanja človekovih pravic v industriji predelave indijskih oreščkov v Vietnamu. Skupina Intersnack je udeleženec delovne skupine in je vključena v program usposabljanja za predelovalce in kmete v Vietnamu.

Ethical Trade Norway Logo

Pobuda o trajnostnem sektorju za oreščke (SNI)

Sustainable Nut Initiative (SNI) je predkonkurenčna platforma za sodelovanje, ki se zavzema za bolj trajnosten sektor pridelave, predelave in prodaje oreščkov.  Intersnack je eden od ustanovnih članov. Cilj pobude je ustvariti pristop, ki presega certificiranje in ocene tveganja, za reševanje prihodnjih vprašanj s področja trajnosti.

SNI Logo

Pobuda za trajnostno kmetijstvo (SAI)

Pobuda za trajnostno kmetijstvo (Sustainable Agriculture Initiative - SAI) je platforma, prek katere več kot 120 podjetij in organizacij sodeluje pri izboljševanju trajnostnih kmetijskih praks. Intersnack je del delovne skupine SAI za pridelke in prispeva k projektu SAI mandlji.

SAI Logo

Izvedi več

Hands holding freshly harvested potatoes

Odgovornost do okolja

A field at sunset

Odgovornost do družbe

An Intersnack employee

Odgovornost do zaposlenih