Intersnack, d. o. o.

Naša kultura

Raznolikost, vključenost in skupinsko delo

A group of Intersnack employees at a meeting

Kdo smo?

Intersnack je prisoten na veliko trgih in ima raznoliko skupnost zaposlenih v številnih državah. Vsi si delimo kulturo, kjer se ceni raznolikost, vključenost in skupinsko delo. Motivira nas odličnost.

Mar nam je pa tudi za vplive naših dejanj – na naše potrošnike, naše zaposlene, naš posel in planet.

Sunrise over a field

Naša vizija, misija in vrednote vodijo strategijo, ljudi ter določajo način, kako sodelujemo med seboj. Vrednote so sestavljene iz etičnih poslovnih načel in določajo smernice, ki urejajo naše vsakdanje delo ter interakcije s poslovnimi partnerji.

 

Naša vizija in misija

Naša največja želja je, da popestrimo življenja ljudi s pravim izborom odličnih slanih prigrizkov.

Naša

vizija

Ponosni smo na našo največjo prednost, ker smo lokalni in mednarodni.

Z našimi proizvodi, inovacijami in ikoničnimi blagovnimi znamkami ustvarjamo dodano vrednost.

Stremimo k odličnosti v vsem, kar počnemo.

Smo v zasebni lasti, kar nam omogoča dolgoročno poslovanje.

Popolnoma smo zavezani k trajnostnemu svetu.

Naša

misija

 

Naše vrednote

Odgovorno

mišljenje

Vse se začne z odgovornim mišljenjem.

Odgovornost in pravilno obvladovanje tveganj sta ključna za naš uspeh.

Držimo se visokih etičnih standardov na celotnem področju poslovanja in v dobavni verigi.

Zelo nam je pomembno, kako naša dejanja vplivajo na vse deležnike in na okolje.

Icon of a hand holding a globe.
Icon of people walking up a mountain

Podjetniško

ravnanje

Naš temelj je podjetniško ravnanje.

Zanašamo se na zaupanje, transparentnost in integriteto.

Izzivamo sebe in drug drugega, ker tako nenehno izboljšujemo naš uspeh.

Naše ljudi opolnomogočamo, da prevzamejo odgovornost za svoja ravnanja.

Skupna

rast

Cenimo naše ljudi in negujemo raznolikost zaradi moči in potenciala, ki ga ustvarja.

Verjamemo, da je medfunkcionalno timsko delo bistvenega pomena.

Okolje, ki podpira naše sodelavce in odprta komunikacija pomagata pri učenju in rasti naših zaposlenih.

Naši ljudje se učijo in rastejo v okolju, ki jih podpira in kjer je komunikacija odprta.

Delimo sboje uspehe in se jih veselimo.

Icon of four hands holding each other

Preberi več

Three people standing in front of a flipchart, a woman in a yellow pullover is presenting.

Naš kodeks ravnanja

Neoporečno in zaupanja vredno delovanje je eden od ključev do našega uspeha.

Naši zaposleni

Spoznajte naše zaposlene.

Intersnack employees take a selfie with the camera

Naša prisotnost v svetu

Imamo 42 tovarn na treh kontinentih.