Intersnack, d. o. o.

Odgovornost do zaposlenih | Primeri

Delamo za svoje zaposlene

in ne samo obratno.

Bird's eye view: Many colleagues in work clothes stand around a table in a meeting room and analyze figures together.

Da lahko naši zaposleni vestno in odgovorno opravljajo svoje naloge, podpiramo njihov talent in jih postavljamo pred izzive. To od nas zahteva, da tudi mi delamo za svoje zaposlene in ne samo obratno.

Pomembno nam je, da pozorno poslušamo vsako mnenje glasu in se naučimo kako lahko pomagamo, da bo delo vseh učinkovitejše. S tem sprostimo potencial in dosežemo svoje poslovne cilje.

V zadnjih dveh letih smo dali večji poudarek na spodbujanje principa, da mi delamo za naše zaposlene in ne samo oni za nas. Pristop je povsem preprost: menedžerji se naučijo postavljati prava vprašanja in delovati na podlagi odgovorov. Vodje v celotni skupini zdaj vsak dan preživijo dve uri v tovarni. To jim daje več priložnosti, da sodelujejo z zaposlenimi in razpravljajo o njihovem delu in kakršnih koli težavah, na katere bi lahko naleteli, ter sodelujejo z njimi na transparentni in osebni ravni. Kjer je mogoče, vodje poučujejo druge zaposlene, kako lahko sami rešijo težave. In če tega ne morejo storiti, se informacije vnesejo v akcijske načrte za kasnejše reševanje teh težav (ki se lahko štejejo za izgube).

"Največji dosežek je izboljšanje poslovnih rezultatov. Ne z osredotočanjem na cilje, ampak z osredotočanjem na zaposlene. Z odgovornostjo zaposlenih, bodo prišli tudi rezultati.

Marcin Gorlach, vodja obrata Slomniki, Poljska

Happy employees stand around a man who stretches his arms into the camera

Spodbujanje kulturnih sprememb
Spletna mesta izvajajo tudi ankete, da zberejo povratne informacije o lastništvu zaposlenih in bolje razumejo, kako zaposleni gledajo na svoj odnos z vodjo. Naši zaposleni so v letu 2020 z nami delili celo vrsto zelo uporabnih idej. Prednost dajemo njihovi uresničitvi, saj verjamemo, da več idej, kot jih bomo udejanjili in uresničili, več idej bomo prejeli v prihodnosti. To bo pomagalo spodbuditi kulturno spremembo k lastništvu zaposlenih. Veseli nas, da lahko naši zaposleni na ta način strankam zagotavljajo najboljše storitve, najboljše varnostne podatke ter najvišje ocene kakovosti in produktivnosti.

Our managers coach employees to resolves issues themselves.
Illustration of two people together.

Odgovornost do

zaposlenih

Naši zaposleni so temelj našega uspeha. Njihovo zdravje in varnost sta izjemnega pomena, saj so zadovoljni zaposleni ključnega pomena za uspešno podjetje. Našim zaposlenim pomagamo razviti njihove talente in doseči svoj polni potencial. Cenimo raznolikost in spodbujamo sodelovanje naših zaposlenih z lokalnimi skupnostmi. Skupinsko delo in sodelovanje prispevata k zavzetosti zaposlenih in pozitivnemu delovnemu okolju.

Več primerov trajnostnega razvoja

Lentil Chips

Inovacije

Da zadovoljimo povpraševanje po boljših prigrizkih.

View of a hand, holding a sign with a recycling logo

Embalaža

Z boljšo embalažo prispevamo h krožnemu gospodarstvu.

A woman with pink bobble hat sits in front of a bush with macadamia fruits

Makadamija

Podpiramo male kmete v Republiki Malavi.