Intersnack, d. o. o.

Odgovornost do

okolja

Globalni okoljski izzivi so grožnja tako ljudem kot tudi našemu planetu.

Hands holding freshly harvested potatoes

Veliko teh izzivov je med seboj povezanih. Odpadna hrana, na primer, predstavlja 8 % vseh svetovnih emisij toplogrednih plinov. To je še posebej pomembno za naš sektor. Na svetovni ravni približno ena tretjina pridelane hrane konča v smeteh. V svetu, v katerem je veliko ljudi lačnih in podhranjenih, je to tako okoljska kot človeška tragedija.

Ključni poudarki

Naša okoljska prizadevanja so osredotočena na zmanjšanje količine odpadkov v naši proizvodnji (zlasti embalaže in živilskih odpadkov) ter na zmanjšanje ogljičnega odtisa z zmanjšanjem porabe energije.

Ker velik del našega okoljskega vpliva nastane v dobavni verigi, sodelujemo z našimi dobavitelji, da razširimo svoje aktivnosti in pozitivni vpliv, ki ga lahko imamo na okolje. Z zmanjševanjem količine odpadkov in izgub na vsakem koraku lahko dodatno prispevamo h krožnemu gospodarstvu.

Illustration Core Focus on Environmental Activities

Primeri, kaj smo dosegli do sedaj

21 %

manj

CO₂ (v primerjavi z 2010)

6 %

manj

embalažnega materiala (v primerjavi z 2014)

0 %

odpadne hrane

v naši proizvodnji v letu 2020

17 %

manj

vode v proizvodnji čipsa (v primerjavi z 2014)

Naša zaobljuba

o embalaži

Naš cilj je odpraviti vso nepotrebno embalažo, hkrati pa si prizadevamo za popolno recikliranje naših embalažnih materialov.

Razvili smo strategijo za celotno podjetje, da bi zagotovili učinkovitejšo uporabo embalaže.

Employee transporting a pallet of packages

Manjši ogljični odtis

Na podlagi Pariškega sporazuma smo si zadali cilj do leta 2025 zmanjšati emisije CO2 za 30 % v primerjavi z letom 2010. Razvili smo poseben načrt COz jasnim poudarkom na tistih področjih, na katera lahko najbolj vplivamo. Do leta 2020 smo že dosegli 21 % zmanjšanje.

Illustration CO2 Cloud

Zmanjšanje količine odpadne hrane na 0 %

Ponosni smo, da nam je uspelo zmanjšati količino odpadne hrane v naših proizvodnjah na 0 %. V letu 2020 smo predelali vse naše užitne ostanke, večinoma kot krmo za živali, nekaj pa smo jih tudi kompostirali in reciklirali.

Illustration of a famer with a box of potatoes in his hand

Odgovornost do okolja | Primeri

Krožno gospodarstvo

Naš prispevek h krožnemu gospodarstvu z boljšo embalažo.

Zaskrbljeni smo zaradi porasta plastičnih odpadkov v svetu in glede tega delimo pomisleke mnogih naših potrošnikov. Zato smo razvili posebno strategijo pakiranja. Stremimo k temu, da bi čim bolj zmanjšali količino nepotrebne embalaže in da bi bilo v prihodnosti naše plastične embalaže mogoče 100 % reciklirati.

View of a hand, holding a sign with a recycling logo

Preberi več

A group of three friends enjoying the sun in the city

Odgovornost do potrošnikov

A field at sunset

Odgovornost do družbe

An Intersnack employee

Odgovornost do zaposlenih