Intersnack, d. o. o.

Odgovornost do

okolja

Zmanjševanje našega odtisa s pristopom "nična izguba".

Zavezani smo k zmanjšanju našega okoljskega odtisa, ki ga vodita mislenost brez izgub in naša predanost učinkovitosti.

Prizadevamo se za vzpodbujanje trajnostnega kmetijstva, zmanjšanje emisij ogljika in zapiranje zanke pri uporabi virov ter iskanje načinov, kako naredite več z manj. Našo embalažo oblikujemo z mislijo na možnost recikliranja. 

Podnebni ukrepi

Globalni kmetijski predelovalni sistemi so občutljivi na vplive podnebnih sprememb, vendar tudi oni bistveno prispevajo k emisijam. Sprejemamo pogumne ukrepe, zavezujemo se k pobudi SBTi (Science Based Targets initiative) ter k zmanjšanju emisij v celotni Skupini.

Krožne rešitve

Za reševanje perečih okoljskih vprašanj optimiziramo uporabo materialov, odpravljamo odpadke, zmanjšujemo porabo virov ter inoviramo našo embalažo za recikliranje.

Trajnostno kmetijstvo

Trajnostne kmetijske prakse so ključne za negovanje prožnih, odgovornih in produktivnih dobavnih verig. Sodelujemo s kmeti, da bi skupaj našli boljše načine za gojenje pridelkov, ki so dobri za kmeta in za planet. 

Okolje

Zmanjšanje vpliva našega odtisa s pristopom "nična izguba"

Primeri, kaj smo dosegli do sedaj

25 %

manj

CO₂ v našem poslovanju (Poglavje 1 in 2) v primerjavi z 2010

11 %

zmanjšanje

fleksibilnega embalažnega materiala v primerjavi z 2014

26 %

zmanjšanje

užitnih odpadkov v naši proizvodnji čipsa v primerjavi z 2018

5 %

zmanjšanje CO2 emisij

v odhodnih prevozih (Poglavje 3) v primerjavi z 2021

Odgovornost do okolja | Zgodbe

Naša Zaveza o embalaži

Naš cilj je v skladu z našo ambicijo krožnosti: odpraviti vso nepotrebno embalažo, hkrati pa si prizadevati za popolno recikliranje naših embalažnih materialov. 

Razvili smo strategijo za celotno Skupino, saj želimo zagotoviti, da bomo učinkovitejši pri uporabi embalaže.

Odgovornost do okolja | Zgodbe

Intersnackovi okoljski cilji

potrjeni s strani SBTi

Ponosni smo, da smo del industrijskega gibanja ter na ambicije, da omejimo globalno segrevanje na 1,5 °C.

Preberi več

Odgovornost do potrošnikov

Odgovornost do družbe

Odgovornost do zaposlenih