Intersnack, d. o. o.

Kodeks ravnanja

Neoporečnost in zaupanje sta ključ do uspeha

Three people standing in front of a flipchart, a woman in a yellow pullover is presenting.

Kodeks ravnanja

Kodeks ravnanja opredeljuje naš etični in moralni pristop. Zajema sedem načel, ki vodijo vse, ki delajo v Intersnacku, in zagotavlja, da spoštujemo vse veljavne zakone in predpise, kjer koli na svetu delujemo.

Naše vodstvo je zavezano k uporabi najboljše prakse in dobrega korporativnega upravljanja v celotni skupini Intersnack.

Naša ekipa za skladnost s predpisi je vedno na voljo za vsa vprašanja ali pomisleke.

Elektronski naslov: ida.ulcar@intersnack.si

Three people are sitting at a table discussing the Code of Conduct principles.

Načela našega kodeksa ravnanja:

  1. Izdelujemo kakovostne prigrizke po najvišjih standardih.
  2. Vedno ravnamo pošteno.
  3. Poslujemo pošteno in v najboljšem interesu Skupine Intersnack Group.
  4. Obsojamo vse oblike podkupovanja in korupcije.
  5. Z ljudmi ravnamo pošteno.
  6. Spodbujamo pošteno konkurenco in spoštujemo prosti trg.
  7. Spoštujemo okolje in poslujemo družbeno odgovorno.
Formular pointed at with a finger.

Prijava kršitev

Vsakdo, ki opazi morebitno kršitev zakonov, politike ali poslovnih načel, lahko to prijavi z uporabo našega sistema za prijavo nepravilnosti (bodisi z imenom ali anonimno). To je na voljo zaposlenim Intersnacka in kontaktom tretjih oseb, kot so naše stranke, dobavitelji in drugi poslovni partnerji ter njihovi poslovni partnerji. To vključuje poročanje o kršitvah, ki izhajajo iz dejanj dobaviteljevega podizvajalca.
Do sistema za prijavo nepravilnosti Intersnack Group (varno zunanje spletno mesto) lahko dostopate na: www.bkms-system.com/intersnackgroup/. Gre za certificiran in standardiziran sistem. Povezava je varna, vsebina pa je šifrirana. Sistem je na voljo v različnih jezikih. Več informacij bo posredovanih med postopkom poročanja.

Preberi več

Our culture

Naša kultura

Naše vrednote, vizija in poslanstvo vodijo našo strategijo, naše ljudi in naše sodelovanje.

Naši zaposleni

Spoznaj naše zaposlene.

Naša odgovornost

Zavedamo se naše odgovornosti do okolja, do družbe, do potrošnikov in do zaposlenih.