Odgovornost do družbe

Odgovornost do vrednostne verige in lokalnih skupnosti, v katerih delujemo, jemljemo zelo resno. Naš trud ne vključuje samo osnovne zadovoljitve zakonskih zahtev, ampak delujemo širše. Osredotočamo se na:

  • etično črpanje surovin;
  • pristop k vrednostni verigi in
  • izvor in razvoj dobaviteljev.

Etično črpanje surovin

Zavezani smo k nenehnim izboljšavam delovnih pogojev v državah, kjer pridobivamo surovine. Eden naših glavnih ciljev je ustvarjanje kakovostvnega socialnega življenja v teh državah. Vsi naši dobavitelji po svetu so ocenjeni glede na ETI Base Code.  ETI je mednarodno priznan kodeks delovne prakse, ki ga vodi Etična trgovinska pobuda - The Ethical Trading Initiative (ETI).

Pristop k vrednostni verigi

Visoko pomembnost namenjamo razvijanju vzdržnih in trajnostnih odnosov z dobavitelji in vsemi deležniki. Da se uspešno spopadamo z vsemi kompleksnimi izivi v naši vrednostni verigi, je potreben trud s strani dobaviteljev, vlade in civilne družbe. To so tudi naši razlogi za aktivno vključenje v družbo; s kreativnostjo, znanjem in drugimi resursi, pozitivno prispevamo k družbi ter dodani vrednosti našega podjetja.

Izvor in razvoj dobaviteljev

V zadnjih letih smo se vključili v veliko projektov, ki na terenu izboljšujejo življenje v skupnostih v Afriki in Latinski Ameriki. Ustvarili smo transparentne vrednostne verige, podpiramo lokalne kmete in tako pridobivamo dostop do najbolj zahtevnih trgov. Naši trudi vključujejo:

  • S posredovanjem znanja, treningov in nudenja tehnične podpore omogočamo izboljšanje in učinkovitost dobaviteljevih procesov.
  • S sodelovanjem s partnerji in deležniki ustvarjamo nove kapacitete v regijah, kjer so surovine.
  • Ustvarjanje učinkovitosti naših dobavnih verig z vidika sledljivosti, upravljanja s tveganji in kakovosti.
  • Testiranje in razvijanje aplikacij za trajnostne standarde.
  • Podpora kmetom in njihovem podjetniškem udejstvovanjem.

Za dosego izboljšav in transparentnosti vrednostne verige dobaviteljev skrbno sodelujemo z različnimi deležniki, to so: državne institucije, nevladne organizacije in organizacije, ki izdajajo certifikate. Nekaj naših partnerjev:

Naši načrti za prihodnost

Tako kot druga podjetja smo močno odvisni od surovin. Soočeni smo s spreminjajočim se poslovnim okoljem, razpoložljivostjo dobrin, energijskimi stroški, regulativami in vedenji potrošnikov, ki se neprestano razvijajo. Zavezani smo k razumevanju in reagiranju glede na spremembe v okolju, s poudarkom na ljudeh, planetu in profitabilnosti.

Tega ne moremo doseči sami, zato so dolgoročni, trajnostni odnosi z dobavitelji in drugimi deležniki, ključni za uspešno uvedbo vrednost v vrednostni verigi.

To je potovanje nenehnih izboljšav, ki jih podpiramo na vseh točkah vrednostne verige.