Močna, trdna ekipa

Osebna odgovornost, podjetniška naravnanost, poštenost, spoštovanje in medsebojna podpora so ključni dejavniki, ki povezujejo več kot 50 različnih poklicev znotraj skupine Intersnack.

Vsak zaposleni si vsak dan prizadeva, da po svojih najboljših močeh priseva k uspešnosti podjetja. Intersnack pa s svojimi ukrepi pomaga zaposlenim, da ti dosežeje vse zastavljene cilje.

Spodbujemo naslednje vrednote:

  • usmerjenost h kupcu,
  • odgovornost,
  • zavzetost za delo,
  • uspešnost in učinkovitost.

Te vrednote so temeljna podlaga za doseganje in izvrševanje visokih zahtev našega dela in nam služijo kot pomoč v boju z novimi izzivi.