POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Dokument je na voljo tukaj.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Kakršnekoli podatke, ki jih družba Intersnack, d. o. o. pridobi na kakršenkoli način preko spletnega mesta www.intersnack.si, so namenjeni izključno za uporabo družbe in jih ta varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 94/2007).