Kot distributer hrane smo odgovorni do naših potrošnikov na treh ravneh: raznolika in kakovostna hrana, varni proizvodi, transparentne informacije in komunikacija s potrošniki.

Varnost proizvodov

Po najboljših močeh se trudimo zagotoviti najvišjo kakovost in standarde varnosti naših proizvodov. Pri tem si pomagamo s:

  • sodelovanjem z organizacijo Global Food Safety Initiative;
  • ustreznim sistemom za obvladovanje tveganj;
  • politiko za upravljanje alergenov v živilih;
  • AIB revizijami
  • in z visokimi standardi glede higiene in vzdrževanja v naših tovarnah.

Kaj smo dosegli do sedaj

Primeri, kaj smo dosegli do sedaj

Sodelujemo z organizacijo Global Food Safety Initiative (GFSI) - Pobuda za varnost svetovne preskrbe s hrano. Ta pobuda je svetovno združenje podjetij in nevladnih organizacij, ki sodelujejo skupaj s ciljem povečati varnost prehranskih proizvodov. Cilj te Pobude je neprekinjeno spremljanje in primerjanje naših standardov varnosti v primerjavi z najboljšimi v prehrambeni industriji. Hkrati imamo redne revizije s strani AIB. AIB je prenovljena mednarodna revizorska hiša, ki je specializirana za podrobje varnosti proizvodov v prehrambeni industriji. Vsi naši proizvodni obrati morajo opraviti GFSI in AIB revizije.

Sistem za zgodnje opozarjanje

Naš sistem za upravljanje s tveganji pokriva vse korake v proizvodnem procesu. Ta sistematični pristop nam pomaga pri identificiranju zgodnjih tveganj in pomaga pri sprejemanju ustreznih preventivnih ukrepov.

Upravljanje z varnostjo proizvodov na področju alergenih sestavin

Razvili smo program, ki zmanjšuje alergene. Dodatno smo tudi implementirali tudi specifična navodila za ravnanje z alergenimi sestavinami. Ta navodila so povečala znanje in ravnanje z alergeni v proizvodnih procesih ter posledično zmanjšanje dejavnikov alergijskih tveganj v naših proizvodih.