Nagradna igra "Chio keš vulkan"

Organizator nagradne igre je Infonet media, d. d., pokrovitelj nagradne igre je Intersnack, d. o. o.

Nagradna igra bo na sporedu vsak dan od vključno 29. 2. do trenutka, ko je v programu ugotovaljen pravi znesek oziroma najdlje do vključno 20. 3. 2020 v programu Radia 1, prijave pa se sprejemajo vsak dan od 26. 2. 2020 do zaključka nagradne igre.

Lokacije promocije so v priloženem pravilniku.

Zmagovalec nagrdne igre je upravičen do zneska denarja, ki je na ogled v vulkanu, v BRUTO vrednosti. Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva. Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji RS, krije in obračuna Organizator nagradne igre. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagradne igre (morebitne potne stroške). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. Znesek bo nakazan najkasneje v 90 dneh po koncu nagradne igre.

Več o nagradni igri je na voljo tukaj.