Odgovornost do okolja

Odgovornost do okolja nam predstavlja visoko prioriteto. Identificirali smo štiri področja, na katerih želimo doseči izboljšanje:

 • sistemi za upravljanje z okoljem;
 • energijska učinkovitost;
 • zmanjšanje izpustov CO2 in
 • učinkovito upravljanje surovin.

Kaj smo dosegli do sedaj

Sistemi za upravljanje z okoljem

Naše tovarne imajo implementiran certikat: sistem za upravljanje z energijo ISO 50001. To nam pomaga pri planiranju, uvedbi in potrjevanju usklajenosti meritev oz. rezultatov v primerjavi s cilji. Tako tudi povečamo energijsko učinkovitost naših obratov. Dodatno naši obrati uporabljajo programsko opremo, ki pomaga slediti in identificirati potenciale, ki vodijo do še večje energetske učinkovitosti.

Obnovljiva energija

Zavezani smo k dodatni uporabi obnovljive energije v naših obratih in k razvijanju projektov za proizvodnjo obnovljive energije znotraj obrata. Več tovarn je že namestilo fotonapetostne module za proizvodnjo sončne električne energije na streho tovarn. Pa tudi bioplinske naprave za proizvodnjo obnovljive energije v obliki bioplina iz organskih odpadnih spojin.

 

 

Zmanjšanje vpliva na okolje

V okviru naših ciljev trajnostnega razvoja smo določili projekt "Podnebna akcija" kot enega od štirih ciljnih dejavnosti našega poslovanja. Tako smo postavili cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (greenhouse gas - GHG) za 30 % do leta 2023. Med leti 2010 in 2018 smo za 17 % zmanjšali emisije toplogrednih plinov. To je posledica naših neprenehnih meritev, ki izboljšujejo energijsko učinkovitost. Mednje uvrščamo tudi moderniziranje tehnologijo in deljenje najboljših praks znotraj posameznih tovarn v naši skupini.

Upravljanje z resursi

Naš cilj je previdno upravljanje z resursi v celotnem postopku ustvarjanje dodane vrednosti. Nenehno iščemo priložnosti za varčevanje z resursi, energijo in porabo vode v proizvodnji pakirnih materialov. Prepričani smo, da je naša največja prednost v prihranku vseh resursov ravno v tem, da ne ustvarjamo odpadkov v kakršni koli obliki. Zato tudi neprenehno pregledujemo naše programe za zmanjšanje odpadkov, kar ima velik vpliv tako na ekonomski kot okoljski vidik.

Odpadki

Razlikujemo med organskimi in neorganskimi odpadki. Ker sledimo našim ambicijam, smo postavili določene cilje za zmanjšanje užitnih odpadkov v vsaki produktni kategoriji. V produktni kategoriji čipsi in pečeni proizvodi, smo v letih od 2014 do 2018 zmanjšali odpadke za 7 % v čipsih in 16 % v pečenih proizvodih. 

Embalaža

Pri neorganskih odpadkih smo velik poudarek namenili pripravi okolju prijaznih grafik, s čimer zmanjšujemo količino pakirnih materialov.

Skupina Intersnack podpira pristop EU krožnega gospodarstva in je zavezana k nenehnem delu na preventivi, zmanjšanju in recikliranju vseh vrst embalažnih materialov:

 • do leta 2022 želimo zmanjšati za 10 % material, ki se uporablja za embalažo (v primerjavi z letom 2014). To bomo storili z nadaljnjim optimiziranjem in boljšo učinkovitostjo uporabe materialov, ki so že v našem embalažnem programu.
 • Do leta 2025 želimo doseči 100 % reciklažo vseh naših plastičnih potrošnih materialov.

Pri doseganju teh ciljev smo odvisni od drugih, zato bomo prispevali svoj delež k:

 • razvijanju in dosegljivosti različnih recikliranj zbranih odpadkov ter infrastrukturi zbiranja in recikliranja v Evropi; 
 • dosledni uvedbi EU zakonodaje in vladnih iniciativ po vseh Evropi;
 • pravilnem odlaganju pakiranih materialov s strani potrošnikov.

Aktivno se vključujemo v različna združenja, javna in privatna ter medindustrijske iniciative, ki podpirajo razvoj inovativnih rešitev.

Z vsem tem trudom želimo zagotoviti in varovati kakovost naših proizvodov ter funkcionalnost pakirnih materialov in tako preprečiti nepotrebne odpadke hrane.

Voda

Spoštujemo vodo kot surovino, zato ji vsi naši obrati čipsa namenjajo še posebej veliko pozornost. Naš cilj je zmanjšanje količine vode za 7,5 % (2020 v primerjavi z letom 2014). Med leti 2010 in 2014 smo porabo vode že zmanjšali za 13 %.

Naši načrti za prihodnost

 • zmanjšanje porabe energije za 10 % (2020 v primerjavi z letom 2014);
 • zmanjšanje porabe vode za 7,5 % (2020 v primerjavi z letom 2014);
 • zmanjšanje organskih odpadkov za 11 % (2020 v primerjavi z letom 2014);
 • zmanjšanje neorganskih odpadkov za 8 % (2020 v primerjavi z letom 2014);
 • optimizacija pakirnih materialov in
 • pregled in nadaljevanje zasledovanja ciljev po letu 2020.