Naša vizija in vrednote

Vodijo nas vsak dan

Vizija

Strastni smo v želji, da bi obogatili življenja ljudi z najboljšimi slanimi prigrizki.

To lahko dosežemo s kombinacijo mednarodnih in lokalnih znanj. Pri tem uporabljamo inovativni pristop, skrbimo za izjemno kakovost in odličnost na vseh področjih delovanja.

Vrednote

Vedno prevzamemo odgovornost za svoja dejanja, ne glede na to ali se nanašajo na kupce, zaposlene, poslovne partnerje ali okolje.

Verjamemo, da so poštenost, odgovornost in obvladovanje tveganj ključnega pomena.

Dva ključna dejavnika določata naš prihodnji uspeh. V prvi vrsti je odvisen od dolgoročnega vidika in v drugi od implementacije korporativne socialne odgovornosti. Oba ključna dejavnika se osredotočata na vrednostno verigo.

Prevzem odgovornosti za naše poslovanje je tisto, kar nas razlikuje od ostalih in nam omogoča samostojnost.

Naša močna naravnanost k potrošnikom nam omogoča razvoj našega poslovanja. Osredotočamo se na temelje trge in pri tem izkoriščamo prednosti našega asortimana proizvodov.

Naša organizacija je enostavna, poskušamo biti čim bolj v stiku s trgom. Imamo učinkovit in pragmatičen odnos do spreminjajoče kulture. Na vseh področjih želimo doseči operativno učinkovitost.

Naša želja je rast. Da bi dosegli ta cilj, se zanašamo na različnost naših blagovnih znamk in proizvodov. Hkrati pa si pomagamo s kulturno raznolikostjo, izkušnjami in talenti, ki jih imajo naši zaposleni.

Te prednosti nam omogočajo neprekinjeno rast, možnost doseganja najvišje kvalitete in razvoj novih, inovativnih proizvodov.

Verjememo v pomembnost določenih vrlin, kot so zaupanje, transparentnost, odprte komunikacije in multidisciplinarni način reševanja problemov in odločanja. Šele ko delujemo kot homogena celota, lahko žanjemo rezultate dela.