Odgovornost do zaposlenih

Pomembno nam je, da se naši zaposleni dobro počutijo v našem delovnem okolju in da z veseljem opravljajo svoje delo. 
Odgovornost do zaposlenih je temeljni vidik naše korporativne filozofije in kulture.
Zajema tri glavna področja:

  • razvoj zaposlenih;
  • zdravje in varnost;
  • transparentna komunikacija.

Kaj smo dosegli do sedaj

Začetek je znotraj podjetja

Od naših dobaviteljev ne zahtevamo ničesar, kar ne zahtevamo od naših zaposlenih. Za zagotovitev skladnosti smo v naše poslovanje vključili priznano mednarodno revizijsko družbo SGS. Skupaj skrbimo, da so upoštevani ETI standardi v vseh proizvodnih obratih.

Usposabljanje in razvoj z IWS

Verjamemo, da omogočanje zaposlenim, da dosežejo svoj polni potencial, ne poveča le splošnega zadovoljstva in sreče zaposlenih, ampak pomaga tudi pri izboljšavah v proizvodnih in nabavnih procesih. To je tudi osnovna filozofija našega programa zaposlenih - Intersnack Work System (IWS). IWS je program, uveden v vseh obratih, ki na standardiziran način uveljavlja "en način dela". Cilja IWS programa sta: 100 % odgovornost zaposlenih in miselnost brez izgub ("zero-loss mindset"). Na podlagi teh principov smo uspešno uvedli najboljše prakse. Npr. tradicionalne programe izboljšav kot so npr. "Lean Six Sigma" ali "Total Productive Maintenance and Organizational Development".  Na takšen način bomo s pomočjo IWS dosegli pomembne izboljšave na področjih kakovosti, varnosti in zdravja.

Zdravje je na prvem mestu

Dosegli smo visoke standarde varovanja zdravja in varnosti v vseh proizvodnih obratih. Naš namen je, da še naprej gradimo na tem uspehu in nadaljnjih izboljšavah. Vse naše tovarne imajo certifikate OHSAS 18001 ali ISO 450001, standarde poklicnega zdravja in varnosti ter uveljavljene sisteme poročanja KPI.

Transparentna komunikacija

Intersnack izdaja različna interna glasila: IWS Newsletter, Project One Newsletter in Sustainability Newsletter. Slednji (Sustainability Newsletter) se nanaša na projekte, izzive in dosežke na področju poslovanja v različnih državah. Ravno tako vzdržujemo spletno bazo najboljših praks v upravljanju s poslovnim okoljem, saj na takšen način prehajajo znanja in se tako učimo eden od drugega. Na takšen način optimiziramo procese in omogočamo zaposlenim, da izrazijo svoje mnenje in so aktivno udeleženi v vseh procesih.