Odgovornost do zaposlenih

Pomembno nam je, da se naši zaposleni dobro počutijo v Intersnacku, in da z veseljem opravljajo svoje delo.

Odgovornost do zaposlenih je temeljni vidik naše korporativne filozofije in kulture. Zajema tri glavna področja:

  • razvoj zaposlenih,
  • zdravje in varnost,
  • transparentna komunikacija.

Primeri, kaj smo dosegli do sedaj

Začetek je znotraj podjetja

Od naših poslovnih partnerjev ne zahtevamo ničesar, kar ne zahtevamo od naših zaposlenih. Za zagotovitev skladnosti smo v naše poslovanje vključili priznano mednarodno revizijsko družbo SGS. Skupaj skrbimo, da so upoštevani ETI (Ethical Trading Initiative) standardi v vseh proizvodih obratih.

Izobraževanje in razvoj

Na vseh področjih delovanja smo uvedli specifične treninge za vse zaposlene, ki temeljijo na trenutnih potrebah. Primer naše prakse je "Lean Six Sigma" sistem, s katerim izboljšujemo naše procese. Ta sistem temelji na kvantitativnih metodah.

Zdravje je na prvem mestu

Dosegli smo visoke standarde varovanja zdravja in varnosti v vseh proizvodnih obratih. Na teh standarih želimo graditi tudi v prihodnje.

  • OHSAS certifikat (najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti) v vseh proizvodnih obratih do konca leta 2015.
  • KPI (Key Performance Indicators) poročanje v vseh poročilih, ki jih izdajajo proizvodni obrati.

Transparentna komunikacija

Vzpostavitev sistema merjenja in implementiranje 5S Visual Mangement v vseh proizvodnih obratih.
Implementacija Factory MES v vseh proizvodnih obratih do konca leta 2016.